เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
4 | | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ประชุมยุทธศาสตร์วางระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการยุทธศาสตร์
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
โครงการครูมืออาชีพ
 ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ
นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยารายงานตัวการเข้ารับตำแหน่งต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สานฝันการศึกษา เด็กเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายพาโชค พงษ์พานิช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การรับซื้อเมล่อน
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านบิวเวอเรีย โดย ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
โครงการผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน การประชุม 
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมชมร่วมเชียร์ เป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรคณะครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ sport center มทร.สุวรรณภูมิ
ข่าวสาร